Aktualny taryfikator punktów karnych

 Czyny o charakterze szczególnym:

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt.
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt.
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt.
 • Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 pkt. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 pkt.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 pkt.
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 pkt.
 • Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 6 pkt.
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt.
 • Niestosowanie się do znaków (na ilustracjach pokazujemy wybrane z nich): B-2 „zakaz wjazdu”: 5 pkt.
 • B-2 B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 5 pkt.
 • b-1 B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 pkt.
 • b-21b-22 C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”: 5 pkt.
 • Znaki 1 F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt.
 • znaki f P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”: 5 pkt.
 • znaki p P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 pkt. Znaki drogowe 49 B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 4 pkt.
 • b-31 B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 pkt.
 • Znaki 1 (2) B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 pkt.
 • Znaki drogowe D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 pkt. Znak D-18 P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 pkt.
 • Znaki drogowe
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 2 pkt.
 • Znaki drogowe 13 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt
 • Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: Na skrzyżowaniu, rowerzystom, pojazdom szynowym: 6 pkt.
 • Podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze lub podczas włączania się do ruchu: 5 pkt.
 • Podczas cofania: 4 pkt.
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt. Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 pkt.
 • Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
 • Powyżej 50 km/h: 10 pkt.
 • Od 41 do 50 km/h: 8 pkt.
 • Od 31 do 40 km/h: 6 pkt.
 • Od 21 do 30 km/h: 4 pkt.
 • Od 11 do 20 km/h: 2 pkt.
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt.
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt.
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
 • Na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nim: 10 pkt.
 • Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt.
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”: 5 pkt.
 • b-24b-25 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt.
Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
 • Od zmierzchu do świtu: 4 pkt.
 • W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt.
 • W okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt.
 • W tunelu, niezależnie od pory doby: 4 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich: 2 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych: 2 pkt. Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt.
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt.
Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt.
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 pkt
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt.
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt.
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”: 2 pkt.
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 pkt.
 • Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt.
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt.
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt.
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowe: 2 pkt.
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt.
Przewóz osób:
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt.
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem: 1 pkt
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
1 osobę: 1 pkt
2 osoby: 2 pkt.
3 osoby: 3 pkt.
4 osoby: 4 pkt.
5 osób: 5 pkt.
6 osób: 6 pkt.
7 osób: 7 pkt.
8 osób: 8 pkt.
9 osób: 9 pkt.
10 i więcej osób: 10 pkt.
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 lub osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt.
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie: 2 pkt.

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 2 pkt.

Czytaj więcej: https://www.wyborkierowcow.pl/punkty-karne-aktualny-taryfikator-punktow-karnych/#predkosc