Drukowanie w AutoCAD

Drukowanie rysunków stworzonych w programie AutoCAD może być potrzebne w różnych sytuacjach.

Gdy chcemy omówić projekt z klientem, gdy lubimy sporządzać odręczne notatki i komentarze, gdy bierzemy udział w przetargu i musimy dostarczyć papierową dokumentację.

W AutoCAD drukowanie nie jest skomplikowane, należy jednak pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich ustawień.

Drukowanie w AutoCAD – Podstawowe Ustawienia

Przejście do ustawień drukowania w AutoCAD odbywa się tak jak w większości standardowych programów. W górnym menu kliknij na literę A (symbol programu AutoCAD), aby rozwinąć dostępne opcje. Wybierz polecenie Drukuj. Możesz również otworzyć okno drukowania, klikając na ikonkę drukarki na górnej belce.

Jeśli wolisz posługiwać się ręcznie wprowadzanymi poleceniami, wpisz KREŚL w wierszu polecenia.

W programie działa również skrót klawiaturowy Ctrl + P.

Wszystkie powyższe akcje skutkują otwarciem okna drukowania, w którym możesz określić ustawienia wydruku:

 • Nazwę drukarki lub plotera
 • Rozmiar papieru
 • Obszar wydruku: Okno (ta opcja pozwala zaznaczyć kursorem elementy, które mają zostać wydrukowane), Układ (druk elementów, które mieszczą się w obszarze drukowania), Zakres (druk obszaru zawierającego obiekty) lub Wyświetl
 • Skalę wydruku – dopasowanie do arkusza lub ustawienie skali niestandardowej
 • Odsunięcie rysunku od krawędzi lub jego wycentrowanie na arkuszu
 • Orientację – poziomą lub pionową
 • Inne opcje wydruku, np. drukowanie przezroczyste, drukowanie szerokości linii.

Wprowadzone ustawienia obowiązują tylko dla danego wydruku. Po wydrukowaniu rysunku zostaną zresetowane. Jeśli chcesz je zachować także dla innych projektów, wybierz z menu Ustawienia strony (ikonka programu AutoCAD>Drukuj>Ustawienia strony). Możesz tam wprowadzić nowe ustawienia, które będzie można wykorzystać przy kolejnych wydrukach.

AutoCAD – drukowanie z modelu

Powyższa instrukcja dotyczy drukowania z modelu. To podstawowy sposób wydruku rysunków stworzonych w AutoCADzie. Dzięki opcji Obszar wydruku: Okno można wybrać, która część projektu ma zostać przeniesiona na papier. Korzystając z tej metody, można podzielić projekt na kilka części i wydrukować osobno na przykład projekty poszczególnych pomieszczeń w domu.

AutoCAD – drukowanie z układu

W programie AutoCAD drukowanie z układu jest bardziej zaawansowaną opcją, dającą użytkownikowi więcej możliwości. Rzutnie pozwalają na pokazanie ważnych szczegółów danego rysunku.

Podstawową czynnością do wykonania przed wydrukowaniem z układu jest utworzenie rzutni. Są to okna rysunkowe widoczne w ramach jednego ekranu. Tworząc rzutnie, możesz uzyskać widok tego samego projektu z różnych punktów widzenia.

Aby utworzyć rzutnie w AutoCADzie, przejdź do zakładki Widok w menu. Wybierz opcję Konfiguracja rzutni. Po rozwinięciu tej opcji możesz wybrać, jaki ma być układ elementów rysunku.

Możesz również stworzyć nową rzutnię w konfiguracji, która będzie Ci odpowiadała. W tym celu w menu Rzutnie modelu wybierz Nazwany, a w wyświetlonym oknie kliknij na zakładkę Nowa rzutnia. Inną opcją jest użycie polecenia –RZUTNIE wpisanego w wierszu polecenia.

Parametry rzutni można modyfikować na wiele sposobów, teraz jednak zajmiemy się tematem drukowania z wykorzystaniem tego narzędzia. W AutoCAD można wydrukować na jednym arkuszu kilka okien rysunkowych i pokazać w ten sposób dany projekt na różne sposoby.

Edycji rysunku dokonujemy w zakładce Model (przełączanie zakładek odbywa się w dolnej części strony). Wprowadzone zmiany są widoczne we wszystkich oknach rysunkowych.

Drukowanie odbywa się na podobnej zasadzie, co w przypadku prostych modeli. Wybierz z menu opcję Drukuj i sprawdź ustawienia. Jeśli w obszarze wydruku zaznaczysz opcję Układ, wydrukowane zostaną elementy ze wszystkich części rzutni.

AutoCAD – drukowanie w skali

W przestrzeni Modelu tworzy się rysunek w skali 1:1. Jeśli chcesz go wydrukować, możesz zmienić jego skalę – tak postępuje się z większością projektów. Jeśli pracujesz w karcie Model, do ustawienia masz tylko jedną skalę wydruku. Pracując w karcie Układ, masz do czynienia z dwiema rodzajami skali: jedna z nich dotyczy całego układu, druga – widoków w poszczególnych rzutniach.

Program AutoCAD daje Ci 3 możliwości wyboru skali wydruku:

 • Drukowanie w skali standardowej: to, w jakim stopniu rysunek zostanie pomniejszony na wydruku, wybierasz z listy w oknie drukowania. Jeśli zaznaczysz na przykład drukowanie w skali 1:50, każda jednostka (cal lub milimetr – to również określasz w tym oknie) zostanie pomniejszona 50-krotnie.
 • Drukowanie w skali niestandardowej: możesz również samodzielnie określić, o ile zostanie zmniejszony drukowany obiekt. Wybierając z rozwijanej w oknie drukowania listy opcję Skala niestandardowa, możesz samodzielnie wprowadzić dane do równania: 1 (cal/mm) = x jednostek.

Dopasowanie do arkusza: jeśli wybierzesz tę możliwość, program sam dostosuje skalę do rozmiaru papieru. Wystarczy, że w oknie drukowania w obszarze Skala zaznaczysz pole Dopasuj do arkusza. Pamiętaj, że ta opcja nie zadziała, jeśli w obszarze wydruku wybierzesz Układ.

AutoCAD – drukowanie do PDF

AutoCAD daje nie tylko możliwość przenoszenia projektów na papier, ale także tworzenia z nich plików PDF. Ta funkcja przyda Ci się na przykład wówczas, gdy będziesz chciał wysłać rysunki w formie elektronicznej do klienta.

PDF jest nieedytowalnym plikiem, co da Ci pewność, że odbiorca dostanie go we właściwej formie.

W programie AutoCAD drukowanie do PDF odbywa się w podobny sposób, jak drukowanie na papierze. Aby zapisać rysunek DWG w formacie PDF, otwórz w opisany powyżej sposób okno drukowania. Rozwiń listę w polu Drukarka/ploter>Nazwa. Wybierz opcję AutoCAD PDF.

Możesz zapisać rysunek w jakości, która będzie dla Ciebie odpowiednia, pamiętając, że im wyższa rozdzielczość, tym większy rozmiar pliku. Jeśli PDF będzie potem drukowany, zdecyduj się na opcję High Quality Print. Jeśli chcesz przesłać projekt i nie chcesz obciążać serwerów poczty, zapisz plik jako Smallest File.

Najczęściej używaną opcją jest General Documentation – tak stworzony PDF będzie miał wystarczającą jakość, a jednocześnie stosunkowo niewielki rozmiar.

Może się zdarzyć, że pracując nad projektem, wykorzystujesz różne kolory, ale rysunek w PDF-ie musi być czarno-biały. Na jakim etapie możesz to zmienić? Ustawienie kolorów w pliku PDF odbywa się w tym samym oknie drukowania.

Z listy Tabeli stylów wydruku wybierz opcję monochrome.ctb, a rysunek zostanie zapisany jako czarno-biały.

Masowe drukowanie w AutoCAD

Jeśli masz większą ilość rysunków AutoCAD do wydrukowania, możesz skorzystać z opcji masowego drukowania. W ten sposób możesz nie tylko przenieść pliki na papier, ale także zapisać je w formacie PDF lub DWF.

Aby wydrukować więcej niż jeden projekt, kliknij na symbol A i rozwiń w ten sposób menu. Wybierz Drukuj, a następnie Drukowanie zbiorcze.

Zobaczysz okno dialogowe, w którym dodasz wybrane arkusze do listy. Znajdujące się nad listą ikonki pozwolą Ci dodawać i usuwać arkusze, a także zmieniać ich kolejność.

Efektem tych działań będzie lista, którą zapiszesz w postaci PDF lub DWF. Przygotowane w drukowaniu zbiorczym pliki możesz również wysłać bezpośrednio na drukarkę albo ploter.

Różnice między Modelem a Układem:

W Modelu – błędem jest skalowanie rysunku zamiast przygotowanego wcześniej arkusza papieru. W tej metodzie rysunek zostaje wykreślony w takich jednostkach jakie założyliśmy na początku. Skalujemy papier tzn. w pierwszej kolejności wykreśl prostokąt o wymiarach arkusza A4 i przeskaluj go o wartość wybranej skali i dopasuj do rysunku. Jeśli rysunek się nie mieści i wystaje poza wykreślony arkusz to zwielokrotnij arkusze do takiej wielkości aby rysunek i inne niezbędne elementy się zmieściły.

podsumowując: SKALUJ ARKUSZ, NIE RYSUNEK

Na układach – papier czyli arkusz wybieramy z listy dostępnych rozmiarów lub dodajemy własne niestandardowe rozmiary. Rysunek skalujemy poprzez zastosowanie Rzutni. Na układach możemy rozdzielić obiekty na te, które znajdują się w przestrzeni papieru/układu np. tabelka informacyjna, legenda, teksty opisowe i modelu. Możemy stosować wiele rzutni, co umożliwia nam prezentację dodatkowych fragmentów jednego rysunku w różnych skalach.

podsumowując: SKALĘ RYSUNKU USTAWIAJ W RZUTNI, A PAPIER WYBIERAJ Z DOSTĘPNEJ LISTY ROZMIARÓW.

WSKAZÓWKA dla usprawnienia procesu wydruku.

Na układach:

 1. Ustaw kolejno najczęściej używane arkusze papieru.
 2. Wykreśl ramkę z marginesem np. 10-25 mm
 3. Wstaw tabelę informacyjną z danymi w prawym dolnym rogu papieru, warto mieć tą tabelkę przygotowaną w oddzielnym pliku.
 4. Dodaj inne powtarzalne elementy np. róża wiatru, legenda, tekst.
 5. Zapisz plik jako szablon i rozpoczynaj prace nad nowym projektem kopiując lub nadpisując oryginał.

Ustawiasz raz, korzystasz wielokrotnie.

Gdzie są style wydruku AutoCad?

Aby ustawić bieżący styl wydruku

 • Kliknij kolejno kartę Narzędzia główne panel Właściwości Styl wydruku. …
 • W oknie dialogowym Bieżący styl wydruku wybierz z listy styl wydruku. …
 • Aby wybrać styl wydruku z innej tabeli, wybierz potrzebną tabelę z listy Aktywne tabele stylów wydruku.

Jak zapisać plik DWG do JPG?

Jak zapisać plik DWG do JPG?

Aby wyeksportować do pliku JPEG (JPG)

 1. W wierszu polecenia wprowadź JPGWY.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako obraz rastrowy wybierz folder i podaj nazwę pliku. Kliknij przycisk Zapisz. Do nazwy pliku zostanie dodane rozszerzenie jpg.
 3. Zaznacz obiekty, które mają zostać zapisane

Jak wydrukować cześć rysunku?

Drukowanie części strony

Możesz wydrukować wybrany obszar w pełnym rozmiarze lub dostosować go do rozmiaru papieru. Wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie. Narysuj prostokąt, aby zaznaczyć część strony dokumentu. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

W czym otwierać plik DWG?

Wyświetlanie projektów 3D w przeglądarce

Przeglądarka Autodesk Viewer obsługuje większość plików 2D i 3D, w tym pliki w formatach DWG, STEP, DWF, RVT i SolidWorks. Jeśli potrzebujesz otworzyć pliki DWG, DXF oraz DWF bez posiadania programu AutoCAD, Free DWG Viewer za darmo rozwiąże ten problem.

Jak zmienić obszar wydruku AutoCAD?

Aby ustawić obszar wydruku

 1. Kliknij kartę układu, dla którego ma być ustawiony obszar drukowania i dopasowane wyświetlanie.
 2. Kliknij kolejno kartę Wyjście panel Drukuj Menedżer ustawień strony. …
 3. W Menedżerze ustawień strony, w obszarze Ustawienia strony wybierz ustawienia strony do zmodyfikowania.
 4. Kliknij Zmień.

Jak zrobić PDF z DWG?

Aby wyeksportować projekt do formatu PDF wystarczy kliknąć w ikonę AutoCADa, wybrać zakładkę Eksportuj i wybrać opcję PDF. AutoCAD umożliwia wyeksportowanie do PDFa całego projektu lub wskazanego przez projektanta fragmentu. Do wybrania jest również stopień dokładności eksportowanego projektu.

źródło: paniodautocada.pl, kursyszkolenia.online