Gaśnice – rodzaje i zastosowanie

Gaśnice są pierwszą linią obrony w przypadku pożaru, dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy wiedział, jak ich używać. Artykuł ten zapewni kluczowe informacje na temat różnych rodzajów gaśnic, ich zastosowań, jak często powinny być sprawdzane oraz czy szkolenia BHP rzeczywiście uczą, jak ich używać.

Rodzaje gaśnic i ich zastosowania

Istnieje kilka rodzajów gaśnic, każdy przeznaczony do walki z różnymi typami pożarów. Oto najczęstsze typy:

Gaśnice wodne – idealne do gaszenia pożarów klasy A, czyli takich, które dotyczą palnych materiałów stałych jak drewno, papier czy tkaniny.

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Super promocje!

Szczegóły promocji- kliknij

Gaśnice proszkowe – uniwersalne, skuteczne przeciwko pożarom klas A, B, i C, obejmujących płyny łatwopalne oraz gazy.

Upadłość konsumencka

Poradnik o upadłości konsumenckiej, ile kosztuje upadłość, jak długo trwa upadłość konsumencka.

Gaśnice pianowe – skuteczne przeciwko pożarom klasy A i B, tworzą barierę między palącym się materiałem a tlenem.

Gaśnice CO2 (dwutlenek węgla) – doskonałe do gaszenia pożarów elektrycznych oraz płynów łatwopalnych, nie pozostawiają resztek.

Gaśnice z suchym lodem – zalecane do użytku na urządzeniach elektrycznych, ponieważ nie przewodzą prądu.

Co można gaszyć daną gaśnicą?

  • Gaśnice wodne: Nie używaj ich do pożarów klasy B (płyny łatwopalne) lub C (gazy).
  • Gaśnice proszkowe: Uniwersalność czyni je użytecznymi niemal w każdym typie pożaru, ale mogą powodować dużo bałaganu.
  • Gaśnice pianowe: Nie są zalecane do pożarów klasy C z uwagi na przewodzenie prądu przez wodę w pianie.
  • Gaśnice CO2: Idealne do pożarów elektrycznych, ale nieefektywne w zamkniętych przestrzeniach.
  • Gaśnice z suchym lodem: Podobnie jak CO2, świetne do urządzeń elektrycznych, ale ograniczone zastosowanie poza tym.

Jak często należy sprawdzać stan techniczny gaśnic?

Przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Zazwyczaj:

Inspekcje wizualne: Powinny być przeprowadzane co miesiąc w celu sprawdzenia uszkodzeń zewnętrznych i weryfikacji ciśnienia.
Serwisowanie przez specjalistę: Zaleca się co rok dla większości gaśnic, aby upewnić się, że są one w pełni sprawne i gotowe do użycia.

Czy szkolenie BHP uczy obsługi gaśnic?

Tak, szkolenia BHP zazwyczaj obejmują podstawy obsługi gaśnic, w tym rozpoznawanie typów gaśnic i ich zastosowania. Uczestnicy uczą się również, jak bezpiecznie używać gaśnic w sytuacji pożaru, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Wnioski

Znajomość różnych rodzajów gaśnic, ich prawidłowe użycie i regularna konserwacja są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Szkolenia BHP odgrywają ważną rolę w edukacji na temat obsługi gaśnic. Pamiętaj, by regularnie sprawdzać stan techniczny gaśnic i aktualizować swoją wiedzę na temat ich użycia.

Jak długo ważna jest gaśnica?

Większość gaśnic ma okres przydatności od 5 do 10 lat, zależnie od typu i producenta.

Czy można używać gaśnicy więcej niż raz?

Gaśnice przeznaczone są do jednorazowego użycia. Po użyciu należy je serwisować lub wymienić.

Co się stanie, jeśli użyję niewłaściwego typu gaśnicy?

Użycie niewłaściwego typu gaśnicy może pogorszyć sytuację, na przykład rozprzestrzenić pożar.

Czy każdy budynek musi mieć gaśnice?

Tak, przepisy prawne zazwyczaj wymagają, aby budynki były wyposażone w gaśnice odpowiednie do potencjalnych rodzajów pożarów.

Gdzie powinno się przechowywać gaśnice?

Gaśnice powinny być umieszczone w łatwo dostępnych miejscach, najlepiej w pobliżu wyjść ewakuacyjnych.