Jaki mandat możesz zapłacić?

Utrata prawa jazdy w 2022 roku za nadmierną liczbę punktów karnych

Podobnie jak wcześniej, również w roku 2022 utrata prawa jazdy ma miejsce, jeżeli przekroczymy liczbę dozwolonych punktów karnych. Przypomnijmy, że inną ich maksymalną liczbę mają młodzi kierowcy aniżeli osoby o dłuższym stażu za kierownicą, tj.:

 • Kierowca z prawem jazdy do roku – 20 punktów karnych. Żeby je odzyskać, należy ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
 • Pozostali kierowcy – 24 punkty karne. Żeby odzyskać prawo jazdy, należy przejść egzamin, który sprawdzi nasze kwalifikacje jako kierowców. Konieczne jest złożenie do starosty wniosku o przywrócenie uprawnień. Dołączyć należy do niego aktualne zaświadczenie lekarskie oraz przedstawić zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i dowód osobisty. Jeżeli nie zaliczymy egzaminu, prawo jazdy zostaje nam odebrane i całą procedurę uzyskania uprawnień trzeba rozpocząć od nowa.
Główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Przypominamy, że od stycznia 2022 obowiązują nowe stawki mandatów m.in. za przekroczenie prędkości.

Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym. W przypadku potrącenia pieszego, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości, zmniejsza szanse jego przeżycia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Ponadto powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki m.in.: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, zażywane leki.

Należy również pamiętać, że wraz ze wzrostem prędkości, w sytuacji nagłego zagrożenia, panowanie nad pojazdem staje się coraz trudniejsze. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Policja przypomina, że na terenie kraju działają policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Policjanci pełnią służbę z wykorzystaniem najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestratory, a także dokonują pomiarów prędkości ręcznymi miernikami z wizualizacją.

W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze.

Za co zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące w 2022 roku?

Przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h

Jeżeli przekroczymy dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 51 km/h lub więcej, grozi nam nie tylko wysoki mandat, tj.:

 • do 17 września 2022 roku – 1500 zł i 10 punktów karnych;
 • po 17 września 2022 roku – 1500 zł i 15 punktów karnych;
 • po 17 września 2022 roku – 3000 zł i 15 punktów karnych (w warunkach recydywy, jeżeli w ciągu 2 lat popełniliśmy po raz drugi wykroczenie z tej grupy).

Oprócz tego miejsce ma utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Zatrzymanie uprawnień następuje przez wprowadzenie takiej informacji do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

Co ważne, ponowne przyłapanie po zatrzymaniu dokumentu w tym okresie wydłuża go o kolejny kwartał. Jeżeli kierowca zostanie złapany bez prawa jazdy po raz trzeci, uprawnienia zostają mu cofnięte i musi przechodzić całą procedurę od początku. Jako że nie jest to już tylko wykroczenie, ale przestępstwo, grozi za to kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

Od zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h są pewne wyjątki (np. pilny transport pasażera do szpitala). Przynajmniej na razie zatrzymaniem uprawnień nie jest karane nadmierne przekroczenie prędkości w terenie niezabudowanym.

Przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów w samochodzie

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma też miejsce, kiedy przewozimy w samochodzie przynajmniej trzech nadmiernych pasażerów. Oprócz tego grozi nam mandat w wysokości 300 zł i 1 punkt karny za każdą nadmiarową osobę. Maksymalnie z tego tytułu możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 3000 zł i 10 punktami karnymi. Policjanci zwracają na to szczególną uwagę w trakcie rutynowych kontroli. Nierzadko młode osoby w ogóle nie stosują się do tego przepisu i przewożą kilka osób na tylnej kanapie samochodu i nawet w… bagażniku.

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

– na autostradzie – 140 km/h,
– na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
– na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,
– na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,
– na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wymienione limity to nie wszystkie ograniczenia. Poruszając się po terenie zabudowanym, musimy przestrzegać limitu prędkości 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej.

Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce w 2022 roku:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł mandatu i 0 punktów karnych
 • przekroczenie prędkości o 11 – 15 km/h – 100 zł mandatu i 2 punkty karne
 • przekroczenie prędkości o 16 – 20 km/h – 200 zł mandatu i 2 punkty karne
 • przekroczenie prędkości o 21 – 25 km/h – 300 zł mandatu i 4 punkty karne
 • przekroczenie prędkości o 26 – 30 km/h – 400 zł mandatu i 4 punkty karne
 • przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h – 800 zł mandatu i 6 punktów karnych
 • przekroczenie prędkości o 41 – 50 km/h – 1000 zł mandatu i 8 punktów karnych
 • przekroczenie prędkości o 51 – 60 km/h – 1500 zł mandatu i 10 punktów karnych
 • przekroczenie prędkości o 61 – 70 km/h – 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych
 • przekroczenie prędkości od 71 km/h – 2500 zł mandatu i 10 punktów karnych

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie i przestępstwo

Wielu kierowców pyta w internecie, kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na dłuższy okres.  Taki wyrok może zapaść, gdy policjant zobaczy, że na drodze popełniliśmy poważne wykroczenie. Zazwyczaj są to takie sytuacje, gdy kierowca, np. nie zatrzyma się do kontroli, bardzo poważnie przekracza prędkość. Wówczas, kierujący może stracić prawo jazdy od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Jeśli w wyniku nieposzanowania zasad ruchu drogowego spowodujemy wypadek z uszczerbkiem na zdrowiu lub co gorsza, ofiarami, zakaz prowadzenia może być orzeczony nawet na 10 lat.

Kierowca, który zostanie przyłapany z zawartością alkoholu powyżej 0,5 promila otrzyma wyrok zatrzymania prawa jazdy na minimum 3 lata, a nawet i do 15 lat. Taki czyn jest traktowany jako przestępstwo. Takie same zasady są stosowane w przypadku kierowców, którzy stosują środki odurzające i siadają za kierownicą.

Ucieczka z miejsca wypadku

Jeśli kierowca nie udzieli pomocy poszkodowanym, nie wezwie odpowiednich służb i zrobi wszystko, by jak najszybciej zniknąć z miejsca zdarzenia, wówczas musi się liczyć z karą zatrzymania prawa jazdy na okres 3 lat.

Gorąco apelujemy o ostrożność i poszanowanie bezpieczeństwa swojego, jak i innych na drodze.