Opłacalność kolektorów słonecznych

Program Kolektorek jak mało która tego typu aplikacja pozwala dokonywać podstawowych obliczeń ekonomicznych ważnych z punktu widzenia klienta dając odpowiedz na najważniejsze pytanie w obecnym czasie. Czy montaż kolektorów słonecznych jest opłacalny?  Czy oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii pokryją poniesione koszty?. Od wielu lat ceny paliw kopalnych oraz energii elektrycznej rosną a prognozy wskazują że wzrost ten będzie jeszcze szybszy. Dlatego wszelkie kalkulacje zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na odnawialne źródła energii jeżeli mają być obiektywne muszą uwzględniać ten wzrost. W innym wypadku  nastąpi sztuczne zaniżanie opłacalności inwestycji.

Prześledźmy wyniki symulacji czasu zwrotu nakładów poniesionych na typową instalację solarną dla 4 osób której koszt wynosi 11 000 zł

Obliczenia zostaną przeprowadzone w programie  kolektorek 2.0  dla energii elektrycznej, gazu, węgla kamiennego przy założeniu 12% wzrostu cen rocznie oraz bez wzrostu cen

Mimo że wydaje nam się, że kilku czy kilkunastu procentowy wzrost cen energii niewiele wpływa na czas zwrotu inwestycji rzeczywistość jest inna.

opłacalność inslalacji kolektorów

W przypadku ogrzewania CWU prądem i bez zakładanie wzrostu ceny energii elektrycznej okres zwrotu kolektorów wynosił będzie 12 lat natomiast 12% -towy wzrosty ceny skraca ten okras do 8lat

opłacalność inslalacji solarnej

Jeszcze większą różnicę uzyskamy w przypadku bardzo popularnego w Polsce gazu. Ta sam instalacja przy założeniu że cena gazu nie ulegnie zmianie będzie zwracać się  22lata po założeniu wzrostu cen 12% czas ten skraca się aż do niespełna 12lat.

Wiele osób jest przekonanych że w przypadku stosowania węgla kamiennego instalowanie kolektorów słonecznych zupełnie niema sensu. Założenie to byłoby słuszne  gdy cena węgla nie ulegałaby dużym wzrostom. Przy obecnej cenie ok 600zł/tona realny okres zwrotu dla naszej instalacji to aż 42 lata i jeżeli byłby to rzeczywisty wynik to inwestycja nie miałaby ekonomicznego uzasadnienia.

Stara Unia europejska już dawno rozpoczęła odchodzenie od węgla z uwagi na jego wybitnie negatywny wpływ na środowisko. Należy się spodziewać że ten trend nieuchronnie dojdzie i do nas.  W niedalekiej przyszłości oprócz naturalnego wzrostu ceny węgla powinniśmy się spodziewać różnych opłat ekologicznych i innych restrykcji nałożonych na ogrzewanie węglem kamiennym.

Już teraz producenci węgla (spółki węglowe) mówią o ponad 15% rocznym wzroście cen węgla na polskim rynku. W związku z tym załóżmy jak poprzednio 12% wzrost cen  rocznie i okres zwrotu spadnie z 41 do 15 lat!!

Przykład ten pokazuje najlepiej że opłacalność kolektorów słonecznych będzie coraz większa wraz ze wzrostem cen nośników energii. Poprzez zakładanie w obliczeniach wzrostu cen paliw kopalnych możemy obliczyć rzeczywisty okres zwrotu inwestycji w instalację słoneczną. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest inwestycją w przyszłość która z biegiem czasu jedynie zyskuje na wartości.

opracował Bogdan Szymański
kolektorek.pl

montaż kolektorów słonecznych Częstochowa, Kłobuck, Myszków, Zawiercie