System HACCP

Dokumentacja systemu HACCP jest to zbiór różnych dokumentów dotyczących: opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu. Może się składać z następujących elementów:
• Księgi HACCP
• Planu HACCP
• Procedur / instrukcji
• Zapisów w formularzach operacyjnych

System HACCP

Dokumentowanie systemu HACCP

Wszystkie materiały dotyczące systemu i opisujące system nazywamy dokumentacją lub dokumentami systemu.
Dokumentowanie systemu HACCP dotyczy:
• ogólnych dokumentów systemowych (księga HACCP),
• dokumentów wykonawczych (procedur, instrukcji),
• a przede wszystkim zapisów z prowadzenia pomiarów, testów i innych działań realizowanych w krytycznych punktach procesów.

Zapisy prowadzone w ramach systemu dostarczają dowodów skuteczności jego działania.
Dokumentacja ogólna pozwala ocenić, czy system jest kompletny i prawidłowo zaprojektowany.

Pierwszą osobą, która powinna znać system HACCP w Twojej firmie, jesteś… Najbezpieczniej jednak przeszkolić z zakresu HACCP całą załogę

Księga HACCP

Księga HACCP jest ramowym dokumentem, w którym opisane są wszystkie założenia i zasady funkcjonowania systemu. Jest nadrzędnym dokumentem opisującym ogólne cele
i zakres stosowania systemu oraz obowiązki i kompetencje osób odpowiedzialnych za wdrożenie, nadzór i doskonalenie systemu.

Plan HACCP – dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu zapewnienia opanowania zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Plan HACCP wg. Codex Alimentarius zawiera takie elementy, jak:
• Opis produktu,
• Schemat blokowy procesu,
• Analizę zagrożeń,
• Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli,
• Monitorowanie CCP i działania korygujące,
• Weryfikację systemu.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności powinna zawierać:
a) udokumentowane deklaracje polityki bezpieczeństwa żywności i związanych z nią celów,
b) udokumentowane procedury i zapisy, wymagane przez niniejszą normę międzynarodową,
c) dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego rozwoju, wdrożenia i aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Tworzymy dla Państwa Systemy HACCP, dokumentacje, księgi HACCP.

Dlaczego my? Posiadamy certyfikat niezależnej międzynarodowej jednostki certyfikującej TUV NORD Poland, otrzymany po wielu godzinach wykładow i ćwiczeń z zakresu HACCP.

Chcesz zamówić dokumentację HACCP, szkolenie HACCP, doradztwo?
e-mail: biuro@gastroexpert.com.pl
tel: +48 663 072 715