W dzisiejszym świecie, gdzie chemikalia są nieodłącznym elementem naszego życia, bezpieczeństwo ich użytkowania jest kluczowe. Dlatego też, tworzenie raportów bezpieczeństwa kosmetyków, zrozumienie regulacji REACH i CLP, oraz korzystanie z Kart charakterystyki, są niezbędne dla każdego, kto pracuje w przemyśle kosmetycznym.

Raport bezpieczeństwa kosmetyków

Raport bezpieczeństwa kosmetyków jest dokumentem, który potwierdza bezpieczeństwo stosowania kosmetyku1. Składa się z dwóch części – A i B. Część A ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do udowodnienia, że produkt kosmetyczny jest bezpieczny. Część B stanowi faktyczną ocenę bezpieczeństwa produktu1. Kluczowe elementy, jakie powinien zawierać raport bezpieczeństwa kosmetyku, określa aneks I rozporządzenia 1223/2009/WE.

REACH

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać substancje chemiczne. REACH obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych nakłada na firmy. Aby zachować zgodność z rozporządzeniem, firmy muszą zidentyfikować ryzyko i zarządzać tym ryzykiem, związanym z substancjami, które wprowadzają do obrotu w Unii Europejskiej.

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Każdy kolejny produkt taniej. Piąty produkt nawet za 1 zł!
Promocja w dniach 18-29.02.2024 r.

Szczegóły promocji- kliknij

CLP

CLP to rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, wprowadzone przez Parlament Europejski i Rady. Zgodnie z normą CLP, karta charakterystyki powinna zawierać sekcje odpowiadające na pytania takie jak: Co to za materiał? Co zrobić natychmiast po wystąpieniu zagrożenia?.

Upadłość konsumencka

Poradnik o upadłości konsumenckiej, ile kosztuje upadłość, jak długo trwa upadłość konsumencka.

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

Rejestrujemy produkty biobójcze

Zrozumienie i stosowanie tych regulacji i dokumentów jest kluczowe dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników, jak i konsumentów. Dlatego też, każdy, kto pracuje w przemyśle kosmetycznym, powinien być dobrze zaznajomiony z tworzeniem raportów bezpieczeństwa kosmetyków, regulacjami REACH i CLP, oraz korzystaniem z Kart charakterystyki.

Drelich & Zielski Concept z Warszawy to firma specjalizująca się w doradztwie z zakresu REACH, CLP i rejestracji kosmetyków.

Nasza oferta skierowana jest do producentów i importerów oraz podmiotów indywidualnych, których działalność podlega pod akty prawne REACH i CLP. Zajmujemy się również fachowym doradztwem i obsługą procesu rejestracji kosmetyków i wprowadzeniem kosmetyków na rynek. Naszą misją jest dostarczanie klientom rozwiązań spełniających ich oczekiwania, dopasowanych do charakteru ich działalności, które zapewnią firmie funkcjonowanie zgodnie z literą prawa. Wymogi prawne stawiane importerom, producentom oraz innym uczestnikom łańcucha dostaw produktów chemicznych i kosmetyków podlegają nieustannym zmianom. Naszym celem jest dostarczenie Państwu rzetelnych informacji dotyczących zarówno zmian w prawie, jak ich realizacji w praktyce.

Drelich&Zielski Concept Sp. z o o
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28/27, 04-703 Warszawa

kontakt@kartymsds.pl
tel. 517146298