Ustawienie kolektora słonecznego

Odpowiednie ustawienie kolektora ma na celu maksymalne zwiększenie ilości energii docierającej do jego powierzchni. W zależności od pory roku optymalny kąt ustawienia kolektora jest inny. Parametrem charakteryzującym ustawienie kolektora jest współczynnik „f” który stanowi stosunek energii padającej na powierzchnie pochyła kolektora do ilości energii która padała by na powierzchnie poziomą (horyzontalną) tej samej wielkości.

Współczynnik korekcyjny f jest niezbędny do przeliczenia wartości nasłonecznienia mierzonej przez stacje meterologiczne dla powierzchni poziomej na energię padającą na nachyloną powierzchnie kolektora.

Prawidłowo dobierając kąt pochylenia kolektora beta można zwiększyć ilość energii docierającej do kolektora w określonych porach roku. Program sugeruje optymalne kąty , jakie należy użyć w zależności od okresów w jakich instalacja solarna ma być wykorzystywana.(Wpisz jakąkolwiek wartość kąta beta i kliknij oblicz aby program wyliczył optymalne kąty dla poszczególnych okresów).
Użycie któregoś z wyliczonych przez program kątów spowoduje, że energia docierająca do kolektora w tym okresie będzie największa.

Uwaga: Jeżeli instalacja solarna będzie planowana do produkcji ciepłej wody w dłuższym okresie niż letni watro zwiększyć kat pochylenia kolektora tak aby zwiększyć maksymalnie ilość energii docierającej do kolektora w okresach jesienno-wiosennych. Mimo że przy takim ustawieniu współczynnik „f” dla miesięcy letnich jest zazwyczaj mniejszy od 1 to i tak ilość energii docierająca w tym okresie do ziemi jest tak duża, że pozwoli na pełne zapewnienie ciepłej wody.

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Każdy kolejny produkt taniej. Piąty produkt nawet za 1 zł!
Promocja w dniach 18-29.02.2024 r.

Szczegóły promocji- kliknij

lokalizacja, nasłonecznienie, temperatura, usłonecznienie

Upadłość konsumencka

Poradnik o upadłości konsumenckiej, ile kosztuje upadłość, jak długo trwa upadłość konsumencka.

Wybór lokalizacji służy wprowadzeniu do obliczeń właściwych danych o nasłonecznieniu, usłonecznieniu, temperaturze oraz szerokości geograficznej.

Nasłonecznienie – ilość energii docierająca do poziomej powierzchni ziemi. W programie liczba kWh docierająca do powierzchni m2 w ciągu miesiąca.

Usłonecznienie – liczba godzin słonecznych w ciągu miesiąca.
Temperatura – średnia dzienna temperatura w miesiącu.
Temperatura – w przypadku danych użytych w programie jest to średnia dzienna temperatura w danym miesiącu.

powierzchnia i liczba kolektorów

Prawidłowo dobrana instalacja solarna zapewnia w pełni ciepłą wodę użytkową ze słońca w okresie letnim (posiadamy w tych miesiącach 100% pokrycie solarne).
W pierwszej kolumnie w tabeli znajduje się wyliczone liczba kolektorów, przy której w danym miesiącu otrzymamy pełne pokrycie solarne. Liczba kolektorów zmienia się w zależności od miesiąca z uwagi na zmieniającą się sprawność kolektorów jak i ilość energii docierającą do ziemi w poszczególnych miesięcy.
W polu edycyjnym na dole wybierz liczbę kolektorów tak, aby zapewnić pokrycie solarne w poszczególnych miesiącach na wybranym poziomie.

Pamiętaj
Zwiększając liczbę kolektorów zwiększymy możliwą do pozyskania ilość energii, przez co zwiększamy % pokrycie solarne. Należy mięć na uwadze, że zwiększając liczbę kolektorów zwiększymy głównie ilość energii w okresie letnim, przez co jeżeli dla letnich miesięcy pokrycie solarne dochodzi do 100% dalsze zwiększanie liczby kolektorów staje się coraz mniej uzasadnione ekonomicznie, ponieważ przyrost energii jest nie adekwatny do kosztów rozbudowy instalacji. Dlatego należy znaleźć dobry kompromis pomiędzy ekonomią a efektywności. Pomagają w tym wyliczane na bieżąco dla każdego miesiąca pokrycie solarne oraz inne parametry zysku energetycznego(patrz tabela na dole).

Pokrycie solarne – procentowa ilość energii zapewniana przez kolektory. Przykładowo pokrycie solarne na poziomie 70% oznacza ze kolektory zapewniają 70% energii a 30% będzie musiało być uzupełniane z układu konwencjonalnego.

montaż kolektorów słonecznych w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku i w rejonie Częstochowy – instalacje solarne. Dofinansowanie 45% ceny i montazu kolektorów słonecznych z UE – firma Inmar Therm.