Z dniem 1 czerwca 2021 roku w życie wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego. Zmiany w kodeksie drogowym dotkną kierowców, pieszych i rowerzystów. Sprawdzamy, co zmienia się w przepisach i za co możemy zostać ukarani mandatem.

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym

Nowe przepisy ruchu drogowego, które z dniem 1 czerwca 2021 roku wchodzą w życie, dotyczą między innymi ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Dotychczas w godzinach od 23:00 do 05:00 wg kodeksu drogowego mogliśmy poruszać się z prędkością 60 km/h, podczas kiedy od 05:00 do 23:00 jechać 50 km/h. Po zmianach przez całą dobę prędkość w obszarze zabudowanym jest ograniczona do 50 km/h.

Te ważne zmiany przepisów w kodeksie drogowym mają poprawić bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z badań wynika bowiem, że przy prędkości 50 km/h droga hamowania pojazdu jest znacznie krótsza. Według analiz przy prędkości 30 km/h i mniejszej szanse na przeżycie pieszego w wypadku wynoszą nawet 95 proc. i mocno spadają przy prędkości powyżej 50 km/h.

Koniec z jazdą na zderzaku

Zbyt mały odstęp między pojazdami jest częstą przyczyną niebezpiecznych wypadków. “Jazda na zderzaku” jest niebezpieczna zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu – autostradach i drogach ekspresowych. Nagłe hamowanie pojazdu jadącego z przodu zmusza jadących z tyłu do gwałtownego, awaryjnego hamowania. Wielu nie ma szans na szybką reakcję, czego wynikiem jest karambol. Teraz się to zmieni. Na autostradach i drogach ekspresowych będzie trzeba zachować odległość od poprzedzającego pojazdu wynoszącą połowę aktualnej prędkości (np. 50 m przy prędkości auta 100 km/h, 70 m przy prędkości 140 km/h itp.). Ten przepis kodeksu drogowego nie obowiązuje przy manewrze wyprzedzania. Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, jak egzekwowane będą nowe przepisy ruchu drogowego w tym zakresie. Otóż policja będzie korzystać z wideorejestratorów w radiowozach oraz ręcznych mierników prędkości z funkcją określania odległości. Poza tym podobnie jak ma to miejsce m.in. w Niemczech, odległość będzie określać “na oko”.

Bezwzględne pierwszeństwo pieszych na przejściach

Nowe przepisy ruchu drogowego mają także podnieść ochronę pieszych w rejonie pasów. Dlatego od 1 czerwca 2021 roku kierowca jest zobowiązany obserwować okolice pasów, aby stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia dla pieszych, którzy się na nich znajdują i dopiero zamierzają wejść na pasy. Dotychczas pierwszeństwa było trzeba ustąpić tylko pieszym znajdującym się na przejściach i na nie wchodzącym. Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu drogowego jako kierowcy będziemy musieli ustąpić pierwszeństwa pieszemu i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić go na niebezpieczeństwo. Bezwzględne pierwszeństwo pieszych na pasach nie dotyczy tramwajów.

Zakaz korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię

Obowiązki będą mieć także piesi. Nie tylko muszą oni zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i przejścia przez pasy oraz torowiska. Wejście w życie nowych przepisów kodeksu drogowego nałożyło na nich zakaz korzystania w tym czasie z urządzeń upośledzających prawidłową percepcję. Dotyczy to zwłaszcza smartfonów, które przykuwają wzrok pieszego i zmniejszają koncentrację. Zmiany w kodeksie drogowym są więc naprawdę duże, a przecież nie jest to jedyna nowelizacja ustawy, która weszła w życie w ostatnich tygodniach. 20 maja 2021 roku pojawiły się przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch.